Ống trúc treo lịch, ống trúc treo tranh, ống sáo treo lịch, ống sáo treo tranh

Ống trúc treo lịch, ống trúc treo tranh, ống sáo treo lịch, ống sáo treo tranh

Ống trúc treo lịch, ống trúc treo tranh, ống sáo treo lịch, ống sáo treo tranh dùng nẹp 2 đầu lịch 1 tờ hoặc nẹp tranh ảnh treo tường, tiện dụng sẽ làm cho lịch 1 tờ hay tranh ảnh của bạn trở nên hoàn thiện và đẹp mắt hơn.